Direct lid worden?

Over ons

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen, die uit hun midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen (art. 9.1 statuten)

Bestuursleden

Contactpersonen

pie

Algemene Leden Vergadering

Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering uitgeschreven in april. De leden ontvangen hiervoor een uitnodiging per e-mail. Tijdens de ALV informeren wij u over het afgelopen verenigingsjaar en de financiële situatie van de vereniging. Aan de vergadering is in de regel ook een activiteit in de vorm van een lezing, excursie of nadere toelichting over de toekomstplannen van landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt gekoppeld. De agenda is natuurlijk te vinden in ons Vriendennieuws. In 2020 werd in verband met de coronaproblemen de ALV van april naar het najaar verschoven. Om diezelfde reden is de ALV van april 2021 verzet naar later in het jaar. De ALV vond plaats op zaterdag 30 oktober 2021.

Lid worden

Onderhouden wat belangrijk is