Direct lid worden?

Over ons

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen, die uit hun midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen (art. 9.1 statuten)

Bestuursleden

Contactpersonen

Algemene Leden Vergadering

Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering uitgeschreven in oktober/november. In 2024 vindt de ALV plaats op 14 April. Tijdens de ALV informeren wij u over het afgelopen verenigingsjaar en de financiële situatie van de vereniging. Wanneer de financiële stukken gereed zijn kunnen deze hier worden aangevraagd. U krijgt een nadere toelichting over de toekomstplannen van landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. De agenda is natuurlijk te vinden in ons Vriendennieuws.

Lid worden

Onderhouden wat belangrijk is