SCHRIFTELIJKE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Zoals aangekondigd is het dit jaar door de huidige Coronaperikelen helaas niet mogelijk om een ALV Vrienden van Mariënwaerdt op het landgoed te houden. Het bestuur heeft dan ook besloten af te wijken van een reguliere ALV die gepland was voor 31 oktober en daarvoor in de plaats een schriftelijke ALV te houden. Heel spijtig, want het is elk jaar weer een aangenaam contactmoment met de Vrienden!

Schriftelijke ALV: hoe gaan we het doen?
Normaal gesproken vindt de ALV ‘fysiek’ plaats, maar in dit geval zijn de agenda en alle bijbehorende stukken op 27 oktober via MailChimp aan alle Vrienden toegezonden. Heeft u deze niet ontvangen, dan is vermoedelijk uw e-mailadres gewijzigd en zijn wij daarvan niet op de hoogte. Stuur dan s.v.p. zo spoedig mogelijk een mailtje naar leden@vriendenvanmarienwaerdt.nl.
Inhoudelijke vragen over de ALV kunt u mailen aan secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl of telefonisch stellen op het nummer 06 – 52 06 51 73.
Alle stukken staan ook op deze website. Klik op vriendennieuws > ALV 2020