Aanscherping corona-maatregelen / Verenigingsactiviteiten stopgezet / Geen St. Hubertusjacht

Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober 2020 zijn eigenlijk op dit moment weer alle activiteiten met onmiddellijke ingang voor 4 weken geschrapt. Het Bestuur beraadt zich over hoe nu weer verder. Ook voor de horeca op Landgoed Mariënwaerdt hebben de maatregelen consequenties. Deze kunt u het beste checken op de website van het landgoed zelf www.marienwaerdt.nl.
DE ST. HUBERTUSJACHT VAN 31 OKTOBER A.S. DOOR DERDEN GEORGANISEERD OP HET LANDGOED GAAT EVENEENS NIET DOOR.
De maatregelen gelden nu voorlopig voor vier weken en zullen over twee weken door de regering worden geëvalueerd. Via deze website zullen updates verschijnen wanneer het Bestuur daar mogelijkheden toe ziet. Maar we willen geen enkele Vriend in gevaar brengen en tot nader order worden alle verenigingsactiviteiten dan ook volledig stilgelegd.
Vanaf deze plaats wensen wij u allen: BLIJF GEZOND! Volgt u svp alle maatregelen en spreek elkaar daarop aan want alleen samen komen we hier goed doorheen.

Voor de volledigheid over de consequenties laten wij het bericht van 14 dagen geleden over het annuleren van de ALV staan.

Bericht 28 september jl:
Uit de media heeft u inmiddels als u dit leest gehoord of gelezen dat alle coronamaatregelen weer verscherpt worden. Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Marienwaërdt had in haar vergadering van woensdag 23 september jl. reeds besloten dat het houden van een ALV in deze tijd een NO-GO zou worden.

Daarom werd het volgende besluit genomen:
Het lijkt ons niet goed een bijeenkomst te organiseren in een 2e corona golf. We gaan u via de mail informeren over alle onderwerpen die we standaard op de ALV met u delen. U kunt hierop schriftelijk reageren bij de secretaris. Zij verzamelt en verzorgt samen met het bestuur de reacties op uw vragen.

De informatie wordt u in de laatste week van oktober toegestuurd en u kunt t/m 20 november reageren. Het bestuur bespreekt uw vragen op 25 november en komt daarna met een schriftelijke reactie via de mail.

In dezelfde periode gaan we afscheid nemen van 4 bestuursleden en verwelkomen 2 nieuwe.
Jacqueline Huisman, Marjolein van den Bout, Leo Knuiman en Rob Rozendaal nemen afscheid na één of twee bestuursperioden van 4 jaar. Wij, als bestuur, stellen voor Jacqueline de Vries en Eveline Brand als nieuwe bestuursleden te benoemen. Zij zullen zich in het Vriendennieuws voorjaar 2021 verder aan u introduceren.

Het Vriendennieuws winter 2020 verschijnt begin oktober. Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met de secretaris Joanne Bredero, secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl.