Koper poetsen 13 februari vervalt i.v.m. Coronamaatregelen

Beste Vrienden,

Helaas moeten we de activiteit Koperpoetsen en paardentuigen verzorgen afgelasten vanwege de Coronamaatregelen.
Zodra het weer kan, plannen we een nieuwe datum, dus kijk hiervoor regelmatig op de website.
We hopen op betere tijden en wensen jullie alle goeds voor 2021!

Een hartelijke groet,

 

Bestuur Vrienden van Mariënwaerdt