Algemene LedenVergadering op 30 oktober 2021

Gelukkig kunnen we elkaar dit jaar weer ‘fysiek’ op het landgoed ontmoeten op 30 oktober (inloop vanaf 09.30u, aanvang ALV 10.00u)! Heel fijn, want het is elk jaar weer een aangenaam contactmoment met de Vrienden!

De agenda is op 6 oktober via de Vriendennieuws Wintereditie aan alle Vrienden toegezonden. Heeft u deze niet ontvangen, dan is vermoedelijk uw e-mailadres gewijzigd en zijn wij daarvan niet op de hoogte. Stuur dan s.v.p. zo spoedig mogelijk een mailtje naar leden@vriendenvanmarienwaerdt.nl.