HELAAS GEANNULEERD: Vriendendag 23 juni a.s.

6 JUNI 2019
Beste Vrienden,

Met veel spijt moeten we u laten weten dat voor het eerst de Vriendendag GEEN doorgang zal vinden op zondag 23 juni a.s. De reden hiervoor is dat er zich tot op heden dusdanig weinig Vrienden (lees minder dan 10 personen) hebben aangemeld voor deze dag, dat het onverantwoord is om langer te wachten u hierover te informeren.
De Vriendendag heeft vooral tot doel ook met elkaar nader kennis te kunnen maken, samen leuke activiteiten te ondernemen en te genieten van het moois dat Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt ons allen biedt.
Als Bestuur en organisator van deze dag zijn wij uiteraard teleurgesteld over het lage aantal inschrijvingen. Daarom hierbij tevens het verzoek ons deze maand via een antwoord aan te laten weten waarom u zich niet heeft opgegeven.
Ligt het aan de datum, de kosten, het programma? Heeft u een andere reden of suggesties voor een andere invulling van deze dag? Laat het ons graag weten, want wij organiseren deze dag juist voor u allen.

Tenslotte nog dit: De klusvrienden van de Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt hebben zich de afgelopen maanden bijzonder ingespannen om voldoende bouwpakketten van de insectenhotels klaar te hebben voor de Vriendendag. Deze zullen nu in de stand van Vrienden worden verkocht aan geïnteresseerde Vrienden en andere belangstellenden. De opbrengst hiervan komt uiteraard weer ten goede aan het Landgoed. Het gebruikte hout is afkomstig van oude kaasplanken van de kaasmakerij. Een bijzonder pakket derhalve en vanaf deze plaats nogmaals onze dank naar alle klusvrienden voor hun inzet.
In de hoop u tijdens de Landgoedfair te ontmoeten in onze stand en/of op de VIP-borrel op zaterdagmiddag 24 augustus van 15.00 tot 17.00 uur.

Namens het Bestuur van Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt,
Cees Bassa, voorzitter