Reconstructie Groenedijk in kader Stap voor Stap

Op woensdag 26 september werd het startsein gegeven voor het 2e project in het kader van Stap – voor – Stap
Onder toeziend oog van de gulle sponsoren Coöperatief Stimuleringsfonds Rabobank West Betuwe en de ANWB, Frans en Nathalie van Verschuer,
voorzitter van de Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt Cees Bassa en enkele andere bestuursleden werd een aankondigingsbord van de Reconstructie van de Groenedijk onthuld en werden de werkzaamheden begonnen. Het ligt in de bedoeling dat eind november dit deel van o.a. de Molenroute ook begaanbaar is voor rolstoelen en scootmobiels.

De tekst van het Persbericht rondom deze Reconstructie luidt als volgt:

PERSBERICHT 21 september 2018

RECONSTRUCTIE GROENEDIJK
HEERLIJKHEID MARIËNWAERDT – PROJECT STAP VOOR STAP

De Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt, gesteund door het Coöperatief Stimuleringsfonds van de Rabobank West Betuwe, de ANWB en de parkeergelden van de landgoedfair, realiseren vanaf 26 september a.s. de reconstructie van 1,3 kilometer van de Groenedijk. Deze weg is onderdeel van de Molenroute op het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd (Gld).
Het is de bedoeling dat deze herinrichting eind november is afgerond en de route dan ook volledig toegankelijk wordt voor rolstoelen en scootmobiels. De herinrichting van de Groenedijk is onderdeel van het project Stap voor Stap op het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt en het tweede project na de Geerdijk die in 2016 is gerenoveerd.

Stap voor Stap
De Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt ondersteunt het wandelplezier op het gelijknamige landgoed en is enkele jaren geleden het project Stap voor Stap gestart om de paden goed begaanbaar te houden en op een natuurlijke manier verharden, zodat ze ook na een stevige regenbui goed begaanbaar zijn. Inmiddels zijn ook extra elementen toegevoegd, zoals meer rust- en picknickplaatsen. De totale kosten van het project Stap voor Stap zijn geraamd op € 120.000,- en de Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt hoopt door middel van Crowdfunding dit bedrag de komende jaren bij elkaar te krijgen. Zo kan een ieder nog meer genieten van het natuurschoon, de rust en de ruimte op het landgoed.
De 7,5 km lange Molenroute start bij Pannenkoekenhuis de Stapelbakker op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt en voert o.a. over de bekende Notenlaan, langs de Hooge Schuur en het Huis Mariënwaerdt.

Wie zijn die Vrienden van Mariënwaerdt?
De Vereniging bestaat uit zo’n 600 leden, veelal echtparen of families, die het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt een warm hart toedragen en met elkaar willen bijdragen aan een solide draagvlak voor een samenhangend en verantwoord beheer en onderhoud van dit historische rijksmonument en landgoed. De Heerlijkheid Mariënwaerdt is voor iedereen opengesteld om te bezoeken, te ontspannen en te genieten. Het is 1.000 hectare groot en bestaat uit bossen, grienden, lanen, boomgaarden, akkers en waterpartijen.
De Vrienden komen uit heel Nederland en dragen naast een bescheiden jaarlijkse donatie ook bij door actief deel te nemen aan bijvoorbeeld klus- en/of tuinwerkzaamheden, het bakken van notentaarten, opruimen van zwerfvuil.
Jaarlijks werft de Vereniging nieuwe Vrienden via de georganiseerde activiteiten en de landgoedfair.
Voor meer informatie:
verwijzen wij u naar de website Mariënwaerdt/Stap voor Stap