28 september : Najaarswandeling (met of zonder lunch)

De najaarswandeling wordt een EXCURSIE

Onlangs is er een nieuwe natuurlijke verbinding tot stand gebracht tussen het natuurgebied De Leidsche Hoeven, natuurgebied De Regulieren en De Heerlijkheid Mariënwaerdt. Dankzij het enthousiasme en de betrokkenheid van de eigenaren is er een prachtig aaneengesloten stuk natuur gerealiseerd. Tijdens de wandeling op zaterdag 28 september organiseren we een excursie naar dit gebied.

Er zijn natuurvriendelijke oevers en poelen aangelegd. Deze zorgen ervoor dat dieren zich van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. De bestaande bossen, eendenkooien en het hakhout hebben een natter karakter gekregen, landbouwgrond is omgevormd naar natuur. Zo zijn optimale omstandigheden gecreëerd voor de terugkeer van plantensoorten van vochtige en bloemrijke hooilanden, zoals dotterbloem, zwanenbloemen en waterviolier. Vlinders en vogels zullen hierdoor aangetrokken worden. Ook de kamsalamander en de beschermde heikikker houden van een vochtige omgeving. Zie voor meer informatie de website Leidsche-Hoeven

Praktisch:
• Opgeven voor deze najaarsexcursie bij Carolien Franken, wandelen@vriendenvanmarienwaerdt.nl onder vermelding van uw (mobiele) telefoonnummer voor het geval dat wij u kort voor de activiteit nog moet kunnen bereiken, het aantal personen en wel/geen lunch!
• Ter introductie in onze Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt mag u ook familie of vrienden aanmelden.
• Er is helaas geen mogelijkheid om uw hond mee te nemen in het natuurgebied.
• Bij nat weer zijn de laarzen aan te bevelen.
De excursie start om 10.00. Om 09.30 staat koffie klaar in de landwinkel van Leidsche Hoeven.
• Parkeergelegenheid is ter plaatse aan de Oude Hoevenseweg 8 in Tricht.
• De eigenaar van Leidsche Hoeven is gevraagd zijn verhaal te vertellen van de samenwerking en de totstandkoming van het nieuwe natuurgebied.
• De excursie eindigt om 12.00 uur bij ons vertrekpunt. Aansluitend kunt u – zo u wilt- voor € 9,95 p.p. meelunchen bij de Stapelbakker. Klik op vrienden shop of betaal dit bedrag per persoon via rekeningnummer NL46RABO0304007218 t.n.v. Penningmeester Ver.Vrienden van Marienwaerdt, onder vermelding najaarswandeling en uw naam/namen.

Voor eventuele vragen of aanmelding voor de wandeling zonder lunch kunt u zich melden bij de coördinator van de wandelgroep Carolien Franken via wandelen@vriendenvanmarienwaerdt.nl of bij ons secretariaat: tel. 06 – 5206 5173. Heeft u problemen met onze webwinkel of kunt u niet digitaal betalen: neemt u dan contact op met onze ledenadministratie via leden@vriendenvanmarienwaerdt.nl of telefonisch 06- 13 51 66 88.
De uiterste aanmeld datum is woensdag 25 september a.s.