10 juni : Rozen kijken tijdens de Vriendendag

De rozentuin staat er altijd goed verzorgd bij. In maart zijn alle struiken gesnoeid, op 18 april wordt het onkruid in de borders gewied en worden de randen gestoken. De vrienden van de Tuingroep doen zo zeer nuttig werk waarmee ze bijdragen aan het bestaan van dit prachtige Landgoed Mariënwaerdt.

De Tuingroep bestaat uit leden die het leuk vinden om in de buitenlucht actief te zijn. Regelmatig helpen zij met onderhoud in de rozentuin en met werkzaamheden in de moestuin. Wilt u ook meedoen? Meldt u dan nu aan via tuingroep@vriendenvanmarienwaerdt.nl

Tijdens de Vriendendag op 10 juni a.s. bekijken we de rozentuin onder leiding van leden van de Tuingroep en zien we hopelijk – maar afhankelijk van het voorjaarsweer – bloeiende rozen.

Aanmelden voor de Vriendendag kan via deze website vòòr 6 juni a.s. via de website (klik op) Vriendendag 10-6-2018 of via rekeningnummer NL46RABO 0304 0072 18 t.n.v. Penningmeester Ver.Vrienden van Marienwaerdt, onder vermelding Vriendendag 2018 en uw naam/namen en telefoonnummer!
De kosten voor deze gezellige dag bedragen € 29,50 waarvoor u koffie met koffie en koek krijgt, een picknicklunch inclusief een glas wijn en tussendoor een sapje van het Landgoed.