28 september : Najaarswandeling met of zonder lunch

De najaarswandeling wordt een ochtendwandeling op zaterdag 28 september a.s.

De datum voor de najaarswandeling staat al wel vast; de route en begeleiding is eind augustus bekend, maar uiteraard kiezen we weer een mooi stukje Mariënwaerdt uit om te genieten van al het fraais in najaarskleuren dat dit ons zo geliefde Landgoed te bieden heeft.
Het einde van de wandeling is een gezellige lunch met alle deelnemers die dat wensen in de Stapelbakker, Oude Waag 21, 4153 RC Beesd. De kosten hiervoor bedragen € 9,95 p.p.

Voor aanmeldingen gaat u naar vrienden shop (klik op) of via rekeningnummer NL46RABO 0304 0072 18 t.n.v. Penningmeester Ver.Vrienden van Marienwaerdt, onder vermelding najaarswandeling en uw naam/namen.

Voor eventuele vragen of aanmelding voor de wandeling zonder lunch kunt u zich melden bij de coördinator van de wandelgroep Carolien Franken via wandelen@vriendenvanmarienwaerdt.nl of bij ons secretariaat: tel. 06 – 5206 5173. Ter introductie in onze Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt mag u ook familie of vrienden aanmelden. Bij uw aanmelding dient u alle deelnemende namen te vermelden en minstens één mobiel telefoonnummer voor het geval wij u kort voor de activiteit nog moeten bereiken.

Heeft u problemen met onze webwinkel of kunt u niet digitaal betalen: neemt u dan contact op met onze ledenadministratie via leden@vriendenvanmarienwaerdt.nl of telefonisch 06- 13 51 66 88.
De uiterste aanmeld datum is woensdag 25 september a.s.