26 september : Najaarswandeling met of zonder lunch

De najaarswandeling wordt een EXCURSIE

Alle details volgen later. Wilt u meer informatie, neem dan vast contact op met de coördinator van de wandelgroep Carolien Franken via wandelen@vriendenvanmarienwaerdt.nl of bij ons secretariaat: tel. 06 – 5206 5173.