6 april : Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt u weer helemaal op de hoogte van het wel en wee van onze vereniging. En er is gelukkig veel “wel” want we zijn actief als bestuur, kregen mooie subsidies waarmee we de wandelpaden hebben kunnen reconstrueren en er zijn goede ideeën hoe we de vereniging attractief voor nieuwe Vrienden kunnen maken en onze toekomst kunnen verzekeren met ook families met kinderen waardoor het aantal actieve leden zal toenemen. Daarbij kunnen we niet zonder uw betrokkenheid!
Dit maal vergaderen we in De JACHTKAMER – aanvang 10.00 uur. De plannen zullen u onder het genot van een kopje koffie worden toegelicht. Uiteraard zal ook Landgoed Mariënwaerdt ons weer op de hoogte stellen van hun plannen, o.a. over het te openen hotel.
We gaan ook een kijkje nemen bij de vernieuwde Groenedijk. In het kader van Stap voor Stap stap-voor-stap is dit traject van o.a. de Molenroute geheel vernieuwd. In het bijzijn van de sponsoren vindt vandaag de officiële openening plaats.

Aansluitend aan de vergadering wordt desgewenst een heerlijke Landgoed-lunch geserveerd. Hiervoor wordt een bedrag van € 9,95 per persoon gevraagd. Opgave vòòr 1 april a.s. via de website (klik op) of via rekeningnummer NL46RABO 0304 0072 18 t.n.v. Penningmeester Ver.Vrienden van Marienwaerdt, onder vermelding lunch ALV en uw naam/namen.

De volledige agenda van de Algemene Ledenvergadering wordt u in maart toegestuurd en is dan ook op deze website te lezen.

Nog geen Vriend? Voor € 15,= per jaar bent u Vriend en kunt u ook deelnemen. Klik daarvoor op onderstaande link bij Lid worden.