Het laatste nieuws
9 september 2023
Kom naar de Vriendendag op zondag 24 september!

Welkom bij de Vrienden van Mariënwaerdt

De Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt nodigt u van harte uit kennis te nemen van onze activiteiten en de voordelen om je Vriend te mogen noemen.

Onze missie : met elkaar dragen wij bij aan een solide draagvlak voor een samenhangend en verantwoord beheer en onderhoud van dit historische rijksmonument en landgoed. Een landgoed dat voor iedereen is opengesteld om te bezoeken, te ontspannen en te genieten.

Visie

De Vereniging spreekt de wens uit dat een ieder die van deze gastvrijheid gebruik maakt, – uit principe van wederkerigheid – zich met een “vriendendienst” ondersteunend opstelt. Naast de jaarbijdrage in de vorm van een contributie, kan dit verder naar ieders eigen mogelijkheden worden ingevuld door actief of passief aan de verenigingsactiviteiten deel te nemen.

Bekijk onze eerstvolgende activiteiten

Jaarrond organiseren diverse Vriendengroepen binnen de Vereniging activiteiten op de Heerlijkheid Mariënwaerdt. Variërend van onderhoudswerkzaamheden in bos en (moes)tuin tot wandelingen, lezingen of excursies. Voor de hieronder genoemde activiteiten wordt telkens bepaald of ze met de geldende coronamaatregelen wel of niet door kunnen gaan. We houden u via deze website hiervan op de hoogte. Klik op activiteiten voor een jaaroverzicht.

Zo fraai is Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt!

Heerlijkheid Mariënwaerdt is een familielandgoed van ruim 1.000 hectare aan de rand van het Betuwse dorp Beesd. Het landgoed is al sinds 1734 in handen van dezelfde familie. Inmiddels beheert de negende generatie van de familie Van Verschuer het landgoed.

De naam ‘Heerlijkheid’ verwijst naar de ‘heerlijke’ rechten die de eigenaar van het landgoed bij aankoop kreeg: jacht-, pacht- en visrecht plus beheer van wegen en watergangen.

De naam ‘Mariënwaerdt’ betekent ‘eiland van Maria’. Een waard is de oude benaming voor een stuk land dat ingesloten is door rivieren. Op de plaats waar nu het huis staat, stond vroeger een klooster met kapel. Deze werd opgedragen aan de patrones van de kerk, Maria. Voor een impressie klik op het filmpje.