Welkom bij de Vrienden van Mariënwaerdt

Doel vereniging

Het in stand houden van een groot landgoed als Mariënwaerdt vergt veel werk, waarbij we helpende handen bijzonder goed kunnen gebruiken!

In 2002 is daarom de Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt opgericht, met als doel het bijdragen aan en het bieden van een maatschappelijk draagvlak voor een samenhangend en verantwoord beheer en onderhoud van dit historische rijksmonument.